Lườn Gà XXL

  • Vị cay thơm
  • Vị muối tiêu
  • Vị cay tê
  • Vị Ô mai
  • Vị Cumin
  • Vị BBQ

60.000 VNĐ